Capacent Group - Search - Outplacement - Assessment
Capacent på LinkedIn
kontakt os

cases

Kunde: Dansk produktionsvirksomhed, ca. 1000 ansatte

Udfordring:

I forbindelse med et skifte i virksomhedens øverste ledelse, ønskede man at få et klart billede af styrkerne og udfordringerne i ledelseskompetencerne i de underliggende ledelseslag.

Ønsket resultat:

Man ønskede et stærkt værktøj til støtte for den videre lederudvikling af den enkelte leder. Et værktøj, der tager afsæt i den enkelte leders kompetencer og udviklingsområder, baseret på konkrete tilbagemeldinger fra organisationen.

LØsning
På baggrund af en foranalyse og virksomhedens ønsker til resultatet, blev det besluttet at foretage en gap-analyse af ledelseskompetencerne i virksomheden. Analysen giver et klart billede af de gaps eller den afstand, der er mellem opfattelse af egen ledelsesstil/adfærd og omgivelsernes oplevelser af det samme.
30 ledere blev bedt om at gennemføre en 360ᴼ måling og en personprofil. Tilsammen udgør de to målinger et meget stærkt og handlingsrettet udviklingsværktøj, som giver hver enkelt leder indsigt i egne gaps og en forståelse for hvordan han/hun kan arbejde på at styrke sit lederskab og dermed øge sin effektivitet og undgå unødvendige konflikter.

Vi målte specifikt på følgende lederkompetencer: Planlægning, Problemløsning, Opgavestyring, Personlig effektivitet, Lederskab, Forhold til andre og Kommunikation.

OpfØlgning:
På baggrund af rapporterne og feedback sessionerne genereres en individuel udviklingsplan, som kvalificeres i samarbejde med den enkeltes leder og HR.
Det forventes, at analysen bliver en tilbagevendende begivenhed, som udover den impact den har på den enkelte leder også danner grundlag for ledelsens strategiske leder- og medarbejderudvikling.

 

Jan Toft Rasmussen
Partner, CEO
Tel.: +45 4052 1030
Mail:jtr@capacent.dk 

 

CAPACENT A/S     •     MIDDELFARTGADE 15     •     2100 KØBENHAVN Ø     •     TEL. +45 4130 8888