Capacent Group - Search - Outplacement - Assessment
Capacent på LinkedIn

assessment model

Baggrunden for at arbejde med assessment i en organisation kan være meget forskellig. Nogle bruger assessment som et støttende udviklingsværktøj og foretager målinger jævnligt for at følge en udvikling.

Andre gennemfører en enkelt måling for at få en indikation af, hvor et individ eller et
team befinder sig. Vi har sammensat vores Assessmentmodel, så den er så fleksibel som overhovedet muligt og kan sammensættes præcis efter dit behov.

Vores Assessment lØsninger

Capacent Assessment har mange års erfaring med at afklare og vurdere både faglige og personlige kompetencer, og vores strukturerede assessment-proces gennemføres af certificerede konsulenter med specialist- og ledererfaring fra mange forskellige fagområder og brancher.

Klik og forstør360° MÅling
Et kraftfuldt måleværktøj der kortlægger et individs, eller en gruppes selvopfattelse, målt mod hvordan omgivelserne oplever personen. Er der for store afvigelser (gaps) mellem selvopfattelsen og de vigtigste kontaktflader, er der stor risiko for konflikter eller ineffektivitet. Målingen giver konkret viden i stedet for nok så gode mavefornemmelser. En 360° måling kan bruges både som evalueringsværktøj og som udviklingsværktøj.

”Validerede og psykometrisk sunde 360° programmer giver et solidt fundament for individuel, organisatorisk, og teammæssig udvikling”

Personprofiler
Personprofiler bruges til at kortlægge den naturlige adfærd for en person. Med personprofiler kan der gives en forklaring på hvilke træk i en persons adfærd, der afstedkommer eventuelle ”gaps” i 360° målingen. Denne viden er essentiel i udviklingsprojekter; jo mere viden, jo større udsyn og klarhed. Personprofiler er uvurderlige værktøjer i forbindelse med rekruttering.

”Gennem succesfuld rekruttering, tilfører du virksomheden værdi og undgår dyre fejlansættelser”

Talent accelerator
Talent acceleratoren strukturer den information og viden der fremkommer i 360° målingen og personprofilen til en samlet udviklingsplan. Dette sikrer, at en adfærdsændring / udvikling bliver et overskueligt projekt, og at individet eller gruppen får lukket de gaps, der har vist sig i 360° målingen.

Med Talent-acceleratoren får deltageren adgang til mere end 6.000 artikler og bøger, der vedrører de områder hvor gaps kan opstå. Hvis en mentor eller coach følger personen kan denne få adgang til en del af udviklingsplanen. Derved sikres, at de planlagte aktiviteter gennemføres, og at der er sparringspartner omkring selvudviklingen.

”Følg udviklingsplaner ét sted”

Teamanalyser
At få sammensat det rigtige team til et projekt eller en medarbejdergruppe kan være svært. Men viden om teammedlemmernes adfærdskarakteristika giver teamet forudsætninger for at opnå et vellykket resultat. Man ved at flere forskellige adfærdskarakteristika skal være til stede i et team for at sikre effektivitet og kvalitet i teamets samarbejde. Med en Teamanalyse bliver teams bevidste om, hvordan de bedst bruger deres forskellige ressourcer i samarbejdet.

”Maksimer effekten af dine udviklingsaktiviteter med værdifuld viden om dine medarbejdere”

Omtanke prØve
Vi benytter en række anerkendte værktøjer, som kan teste hvor hurtigt og præcist en kandidat kan løse problemer af verbal, numerisk og abstrakt karakter. Disse værktøjer bruges primært til at vurdere en kandidat i en rekrutteringssammenhæng.

”Færdighedstests har et langt og veletableret ry for pålidelige forudsigelser om arbejdspræstation og kan være uvurderlige i en rekrutteringssituation”

 

 


Klik på modellen for at se den større

 

 
 

CAPACENT A/S     •     MIDDELFARTGADE 15     •     2100 KØBENHAVN Ø     •     TEL. +45 4130 8888