Capacent - Search - Outplacement - Assessment
Capacent på LinkedIn

INFORMATION

Anders Lassen
Director of Executive Outplacement
Tel.: +45 5240 5590
Mail: anl@capacent.dk 

Jan Toft Rasmussen
Partner, CEO
Tel.: +45 4052 1030
Mail: jtr@capacent.dk

CASES

Indsatsen og det menneskelige bidrag rådgiveren har ydet, har været særdeles vigtigt for mig i denne proces.

Gennem de indledende intense dialogsessions præciserede vi kompetencer, resultater, interesser og mål som efterfølgende blev udfærdiget i en kongruensanalyse.

Konkret gav dette anledning til nyttige simuleringer af væsentlige områder i ens kvalifikationer og erfaringer i forhold til konkret jobsamtale og medvirkede til den personlige branding ved at skabe et klart profil billede gennem afpudsning og målretning af Executive CV samt tilpasning af profil på LinkedIn.

Vores løbende samarbejde bestod herefter blandt andet af inspirerende coaching sessions med fokus på executive sparring på overordnet niveau, konkret case gennemgang og løbende dialog omkring kommunikation og præsentation i relation til konkrete muligheder, såvel i netværk som hos headhuntere.

  • jeg er i processen blevet meget tydeligere og skarpere i min orientering mod min næste opgave
  • jeg blev klar over betydningen af en aktiv netværksbearbejdning som successelement for mit næste job
  • executive sparring og simulering af konkrete situationer gav min fremtoning og præsentation en helt anden dimension
  • at have en fortrolig part, hvor alt kan siges, var en uvurderlig støtte på et afgørende tidspunkt for mit karrierevalg

Adm. direktør, IT-virksomhed


"Netværk, netværk, netværk"

Der havde været rygter om en prikkerunde, men selv da jeg blev kaldt ind til den administrerende direktør havde jeg ikke set det komme. Min opsigelse. Efter 20 år.

Den første uge gik med at søge at overbevise mig selv om, at det nok bare var en ond drøm. Derefter gik jeg i gang med overspringshandlingerne. Det var jeg god til.
Og jeg fik hjælp dertil ved at kunne fokusere på et fagligt meget spændende projekt for vores nye ejere (som netop have fået mig afskediget som følge af, at hovedkontorsfunktionerne skulle flyttes ud af landet).

Det tog mig fire måneder inden jeg tog fat i min Outplacement-konsulent. Så god var jeg til overspringshandlinger, og så meget var tanken om at forlige mig med at være blevet sagt op mig imod.

Netværk, netværk, netværk. Og jeg hader det. Men hver gang jeg forsøgte at snige mig udenom, så hjalp konsulenten mig venligt, men bestemt, tilbage på sporet. Ikke bare én gang, men mange. Og godt så. Jeg fik mit nye job gennem netværket.

Den kompetente nursen i den rigtige retning er jeg glad for, at jeg ikke var foruden. Uden den hjælp var jeg næppe allerede nu igen i fast beskæftigelse. Så både en tak og en anbefaling herfra.

Underdirektør, intl. produktionsvirksomhed.

 
"Markedsfør dine ledelsesmæssige kompetencer"

Jeg var en del af koncernledelsen i en stor dansk virksomhed inden for infrastruktur. I forbindelse med en omstrukturering blev min stilling nedlagt. Jeg stoppede på den baggrund og samarbejdet med virksomheden ophørte. Et element i fratrædelsesaftalen var en mulighed for at konsultere en Outplacement-konsulent, hvilket jeg tog imod. Tilgangen til at anvende en konsulent i en jobsøgningssituation, giver dig frihed til at lære dig selv at kende og få en professionel sparring til at målrette din jobsøgning.

Efter en grundig research valgte jeg Capacent. Min baggrund for valget var følgende: der bliver taget udgangspunkt i din situation, der er en åben og tillidsfuld dialog, der er fokus på kommunikation af din situation, og på at bearbejde og målrette budskaber med henblik på at ”markedsføre” dine ledelsesmæssige kompetencer. Og måske det vigtigste: der er en god kemi.

I samarbejdet med Capacent blev min profil gjort skarp, og den efterfølgende bearbejdning af mit netværk blev målrettet. Interaktionen mellem konsulenten og mig udvidede mine jobmæssige perspektiver og muligheder. Efter en intensiv periode på ca. 7 måneder tegnede der sig flere jobmuligheder, der resulterede i en ansættelse som direktør i et større dansk entreprenørselskab.

Executive Director, entreprenørbranchen

 

 

CAPACENT A/S     •     MIDDELFARTGADE 15     •     2100 KØBENHAVN Ø     •     TEL. +45 4130 8888