Capacent People Group - Search - Outplacement - Assessment
Capacent People på LinkedIn

 

 

Forretningskonsulent til Gyldendal A/S

Jobbeskrivelse

Gyldendal søger kreativ forretningskonsulent med interesse for digitale udviklingsprocesser.

Du skal ikke kunne kode. Du skal kunne knække koder.

Du skal ikke kunne levere svar, men spørge og drive processer.

Du skal oversætte kundebehov til digitale produkter.

Som forretningskonsulent i Gyldendal A/S bliver du en del af en spændende IT-afdeling med mange forretningsområder. Arbejdet består af en lang række opgavetyper, men facilitering af udviklingsprocesser er det helt centrale.

Du skal arbejde i vores projektkontor, hvor du sammen med vores UX-team, projektledere, applikation managers og udviklingsteam får en vigtig rolle i udviklingen af nye digitale produkter. Du skal desuden være med til at videreudvikle eksisterende digitale platforme. Du skal forbedre og forandre digitale løsninger ind mod driften og ud mod kunden.

Du skal ikke kode, men du skal kunne afkode virksomhedens og kundernes behov og udforme løsninger på baggrund af user stories.

Dine ansvarsområder vil være:

  • Tæt samarbejde med vores forretning i forbindelse med udvikling af nye funktionaliteter
  • At hjælpe med at definere nye og eksisterende produkter. Du skal derfor være god til at stille spørgsmål og gå i dialog med udviklerne, og du skal kunne håndtere åbne processer
  • Udarbejde krav i form af user stories
  • Udarbejde forretningsdokumentation (Business cases)
  • Udarbejde design med fokus på brugeroplevelse og kundekrav i samarbejde med vores egne UX eksperter og vores interne kunder

Du er på den måde bindeleddet mellem forretningen og vores UX-eksperter, arkitekter, projektledere, udviklings- og Q & A testafdeling. Det er dig, der oversætter forretningens behov til konkrete krav og specifikationer til projektleverancer. Som projektlederens højre hånd på det IT-faglige område er du med til at afstemme forventningerne mellem forretningen og leverandørerne – og danne grundlaget for at følge op på kravopfyldelse og kvalitet.

Det forventer vi os

Du har en relevant videregående uddannelse – f.eks. fra IT-Universitetet  eller CBS. Du må gerne have erfaring med at omsætte forretningsbehov og brugerkrav til IT-løsninger. Du erkender vigtigheden af kunde- og markedsindsigt.

Da du skal spørge ind til behov, oversætte krav og formidle ønsker, er der ikke krav om teknisk erfaring, men for at lykkes at med opgaven, skal du være udadvendt, dygtig til at kommunikere og god til at skabe relationer i vores forretning.

Du er analytisk funderet, din arbejdsform er struktureret, og du tænker i sammenhænge mellem løsninger. Du er en team-player, og du er serviceminded over for dine kollegaer -  både i og uden for afdelingen. Det er vigtigt, at du arbejder selvstændigt, kan tage ansvar og udfører aftalte opgaver til tiden. Du har naturligvis et godt humør, og er glad for en uhøjtidelig omgangstone.

Kvalifikationer og spidskompetencer

  • Du har kendskab til agile arbejdsmetoder. Gerne fra udviklersiden, men det er ikke et krav
  • Du har indsigt i design sprints og Business Model Canvas, og du har lyst til at arbejde med metoderne
  • Du er god til at formidle på dansk og har stærke kompetencer i engelsk, da du skal arbejde sammen med vores tech-team i Pakistan
  • Du er stærk på metoder og god til at drive processer og holde tidsplaner. Du har også "nose for business", da du skal kunne opsnuse nye muligheder
  • Du kan arbejde systematisk og selvstændigt

Med andre ord skal du være bindeled mellem drift og forretning, og du skal kunne agere udadtil i forhold til virksomhedens interessenter. Desuden skal du kunne interagere opad og nedad internt i virksomheden på alle niveauer.

Gyldendal tilbyder dig

Stillingen har store frihedsgrader og stor berøringsflade i et uformelt miljø. Du skal derfor være opsat på selv at være udfarende og drive processer.
Gyldendal tilbyder bl.a. erhvervskort til DSB/Metro, sociale arrangementer og meget mere.

Om virksomheden

Gyldendal er landets ældste og største forlag, der tilstræber at fastholde og udbygge sin markedsposition som landets førende udgiver indenfor litteraturens verden. Dette sker i et dynamisk samspil mellem tradition og fornyelse, i forståelse for den kulturelle og demokratiske arv, i åbenhed over for bogmarkedets udvikling og for nye udtryksformer og medier – og ved fortsat at stille høje krav til kvalitet, mangfoldighed, redaktionel omhu og markedsføring.

Vil du høre mere

Kontakt venligst Gabriele Recke på mail: gre@capacent.dk eller på telefon +45 2448 7999.

Firma
Gyldendal A/S
Location
København
Stilling
Forretningskonsulent
Hjemmeside
 
OpslÅet
24.05.2017
 
 

 

CAPACENT A/S     •     MIDDELFARTGADE 15     •     2100 KØBENHAVN Ø     •     TEL. +45 4130 8888