Capacent People Group - Search - Outplacement - Assessment
Capacent People på LinkedIn

 

 

Jobbeskrivelse

Senior-/chefanalytiker til udvikling af likviditetsrisikoområdet.

Vil du være med til at tage vores likviditetsrisikostyring til næste niveau? Så har vi en spændende og udfordrende mulighed, hvor du får stort ansvar for prioritering og eksekvering af vores opgaver og projekter.

Faglig indsigt og analytisk af natur
Nykredits likviditetsrisikoområde er under hastig udvikling som følge af ny og ændret lovgivning samt en forventet børsintroduktion. Det stiller store krav til udviklingen af Nykredits processer og overvågning inden for likviditetsrisikoområdet.

Likviditetsstrømmene udspringer fra alle dele af Nykredits bank- og realkreditforretning, herunder ind- og udlånsvirksomhed samt investering og derivathandel. I afdelingen Markeds- & Likviditetsrisiko har vi det overordnede ansvar for opgørelse, rapportering og analyse af koncernens likviditetsrisici, og du bliver en central del af vores daglige virke.

Dine primære opgaver vil bl.a. omfatte:

  • udvikling og optimering af eksisterende set-up til opgørelse og kontrol af likviditetsrisiko
  • udviklingsopgaver fx i forbindelse med implementering af ny lovgivning (herunder NSFR)
  • løbende dialog og sparring med forretningen vedr. likviditetsrisiko
  • analyse og beskrivelse af likviditetsrisiko til års- og risikorapport samt bestyrelses- og direktionsmateriale.
  • Skaber overblik og tager ansvar for eksekvering

Du får en vigtig rolle ift. at skabe overblik over opgaver og projekter inden for området og sikre prioritering og eksekvering i teamet. Du er ambitiøs, tager ansvar og er vant til at sikre fremdrift og sætte milepæle for dine opgaver og projekter – også når du står over for komplekse problemstillinger. Samtidig formår du at formidle din viden og dine resultater, så det er enkelt og let forståeligt.

Det forventer vi os

Stærke finansielle kompetencer
Vi forestiller os, at du har bred erfaring med bank- og/eller realkreditvirksomhed og har indgående kendskab til risikostyring og likviditetsrisiko. Du har en videregående finansiel eller økonomisk uddannelse på kandidatniveau og flere års relevant erhvervserfaring, eksempelvis fra en risiko- eller treasury-funktion.

Det er en fordel, at du har erfaring med SQL og interesse for udvikling i grænselandet mellem IT og forretning.

Om virksomheden

I Markeds- & Likviditetsrisiko er vi 18 medarbejdere med ansvar for opgørelse, rapportering og analyse af markeds-, modparts- og likviditetsrisici. Vores samarbejdsflader i koncernen er brede og inkluderer bl.a. forretningsenhederne Finans, Markets, Kapital og IT. Vi arbejder i et dynamisk miljø med en god stemning og uformel tone.

Vil du høre mere

Kontakt Gabriele Recke på mail: gre@capacent.dk eller på telefon: +45 24 487 999.


Firma
Nykredit
Location
København
Stilling
Senior-/chefanalytiker
Hjemmeside
 
OpslÅet
02.10.2017
 
 

 

CAPACENT A/S     •     MIDDELFARTGADE 15     •     2100 KØBENHAVN Ø     •     TEL. +45 4130 8888