Capacent People Group - Search - Outplacement - Assessment
Capacent People på LinkedIn
Der er ikke to personer eller to situationer der er ens, og derfor starter vores samarbejde altid med at lytte til dit behov og forventning.

cases

At blive afskediget er en stor personlig omvÆltning.
Det er en lang - og meget lærerig proces - at få defineret, hvad fremtiden så skal bringe. Det afstedkommer helt grundlæggende overvejelser vedrørende personlighed, kompetencer og færdigheder. Overvejelser der ofte kan være svære at gøre sig alene, da det kræver, at man kigger sig selv i øjnene og måske endda får et nyt syn på, hvem man er, og hvad man kan.

Når afskedigelsen desuden sker som led i en langstrakt nedlukningsstrategi, involverer det også store ledelsesmæssige udfordringer, da der stadig er en medarbejderstab der skal fungere. Hos Capacent har jeg oplevet at få kompetent og udfordrende sparring på begge planer.

På især det personlige plan har det givet mig en større klarhed over mine kompetencer, og derved hjulpet mig i beslutningen om hvad jeg skal (eller ikke skal) fremad rettet. Desuden har jeg fået et dybere indblik i mine styrker og svagheder både som person og som leder.

Det har været vigtigt for mig at blive udfordret og gå i dybden med processen; begge dele har jeg fået opfyldt gennem en meget professionel og kompetent, men også personlig, sparring.

Karin, København

Det har givet op til flere ØjenÅbnere
Jeg har haft den fornøjelse at være tilknyttet Capacent i forbindelse med et outplacementforløb.

Selvom det tilbudte forløb var kort og intensivt, formåede konsulenten at hjælpe med at skabe et overblik, så de fremtidige jobmuligheder blev klarlagt. Efterfølgende er der givet god, konstruktiv og saglig kritik og sparring. Ikke blot er konsulenten kompetent, men også god til at skabe en dialog om de menneskelige værdier. Det har givet op til flere øjenåbnere og et godt afsæt til den videre jobsøgning.

Allan, Haslev

På samme måde slutter vi altid vores samarbejde med at spørge ind til, hvordan du har oplevet forløbet. Læs om andres erfaringer her, eller spørg os om flere referencer.

 

For yderligere info :


Anders Lassen
Director of Executive Outplacement
Tel.: +45 5240 5590
Mail: anl@capacent.dk

Jan Toft Rasmussen
Partner, CEO

Tel.: +45 4052 1030
Mail: jtr@capacent.dk

 

 

CAPACENT A/S     •     MIDDELFARTGADE 15     •     2100 KØBENHAVN Ø     •     TEL. +45 4130 8888